Bilim ve Teknoloji

ELEKTRİK NEDİR ?

Bu yazımızda Elektrik Nedir ? Elektrik Nasıl Keşfedildi? gibi sorulara cevap verecek ve herkesin bildiği ancak Elektrik Nedir ? diye sorduğumuzda net bir tanım yapamadığı “Elektrik” kelimesinin tanımını yapacağız.

“Elektrik Nedir ? ” Sorusuna ilk olarak elektrik olarak tanımlanan fiziksel olayın nasıl keşfedildiği ve isminin nasıl konduğu ile başlayalım.

Tarihin ilk filozofu olarak bilinen Thales of Miletos ( Milet’li Tales), yünle övülen kehribarın saman,tüy gibi maddeleri çektiğini gözlemlemiştir. Gözlemi üzerine çalışmalar yapan Thales kehribar ve yünü uzun süre ovduğunda kıvılcım oluştuğunu gördü. Elektrik dediğimiz fiziksel olayın keşfedilişi bu şekilde başlamış oldu.

‘Kehribar’ kelimesi Yunanca’da “elektron” anlamına gelmektedir. Elektron , eksi(-) yüklü atom altı parçacık demektir. Elektron sözcüğü latinceye ‘electro’ ve ya ‘ electrica’ şeklinde eklenmiştir.

Tarihte 1600 yılında William Gilbert ‘kehribar gibi cisimleri kendine çeken’ anlamında “electricus” kelimesini kullanmıştır. 1634 yılında Sir Thomas Browne “electric” kelimesini kullanmıştır.

Yandaki resimde Hg elementinin atom modellemesi gösterilmektedir.

Atom, evrendeki tüm maddelerin en küçük yapıtaşıdır.

Atom merkezinde bulunan çekirdekte proton ve nötron adı verilen parçacıklar bulunur.Çekirdeğin dışında bulunan yörüngelerde elektronlar bulunur.

Bu bilgileri öğrendikten sonra şimdi asıl sorumuza cevap arayabiliriz. Elektrik Nedir?

Elektrik , yüklü parçacıkların hareket etmesiyle oluşan fiziksel bir olaydır. Daha geniş bir tanım yapacak olursak Elektrik , serbest ortamda bulunan elektronların hareketleri sonucu bir çekim alanı oluşturmasıyla, oluşan çekim alanı sonucu bir alana toplanması ile ortaya çıkan enerji şeklidir.

Elektrik Nedir ? sorusuna cevabımızı bulduk. Ancak elektrik dendiğinde akla gelen ve elektrik kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken bazı kavramlar var. Bunlar ; Voltaj( Gerilim), Akım ve Direnç Kavramları.

Bu kavramları detaylı şekilde anlattığımız farklı bir yazımız olacak. Şimdi kısaca bu kavramları açıklayacak olursak ;

Elektrik Akımı ; Elektronların bir iletken üzerinde hareket etmesi ile oluşan fiziksel olay olarak tanımlanabilir.

Direnç; Direnmekten gelir ve bununla paralel olarak elektrik akımına karşı koyan devre elemanı olarak tanımlabilir.

Voltaj ya da Gerilim ise, elektrik akımının akmasını sağlayan kuvvet olarak tanımlanabilir.

Tüm bu kavramlar bir araya gelerek ohm kanunu dediğimiz kanunu oluştururlar.Ohm kanunu elektriğin en temel kanunudur. Detaylı açıklaması Ohm Kanunu – Elektrik Yasaları yazımızda bulabilirsiniz.Günümüzde yapılan tüm inavasyonların ana temelini oluşturan Elektrik kavramının ana temelini öğrendik. Bu ve benzeri konulara ya da okuyarak bilgi edinmeye ilgi duyuyorsanız doğru yerdesiniz.

mchdclk
Elektrik-Elektronik Mühendisi ve öğretmeniyim. Teknoloji, Spor başta olmak üzere geniş çaplı kategoriler kapmasında içerik oluşturmak için asalokur.com'u kurdum.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir